Kolorowa lokomotywa – spotkania i warsztaty dla dzieci – edycja sierpniowa

wtorek 2 sierpnia 2016 - wtorek 9 sierpnia 2016

Kolorowa Lokomotywa – Rogów

We wtorek 2.08. Kolorowa Lokomotywa zawitała do Rogowa zabierając ze sobą dzieci ze Skierniewic, gdzie w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej czekało na nich wiele atrakcji.

Młodzi turyści wzięli udział w warsztatach małego tropiciela, gdzie wraz z prowadzącymi zajęcia, przemieszczali się po lesie analizując cel i znaczenie zaobserwowanych śladów działalności człowieka. Bezpośredni kontakt z taką działalnością zachęca uczestników do właściwego obcowania z przyrodą. W dalszej części zajęć uczestnicy Lokomotywy mieli okazję do doskonalenia zmysłu orientacji, ćwicząc posługiwanie się kompasem, nanosili informację na mapę, tworzyli samodzielnie legendę mapy oraz ćwiczyli posługiwanie się skalą.

Po zakończonych warsztatach na małych tropicieli czekało kolejne wyzwanie – gra terenowa Odkrywamy sekrety natury w Muzeum Lasu i Drewna. Dzieci otrzymały specjalnie przygotowaną kartę zadań zawierającą 20 pytań odnośnie każdego z działów muzeów: ssaków, ptaków, owadów, szyszek oraz drewna. Zadaniem poszukiwaczy było odnalezienie odpowiedzi na pytania pośród wszystkich eksponatów znajdujących się w obiekcie.

Projekt „Kolorowa Lokomotywa” organizowany jest przez Łódzki Dom Kultury po raz czwarty i został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warsztaty rękodzieła

W czwartek 4.08, Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach  na kilka godzin zamienił się w prawdziwą pracownię artystyczną. W ramach spotkania uczestnicy projektu, pracujący pod czujnym okiem ludowych twórców, mogli wziąć udział w warsztatach papieroplastyki, rzeźby oraz plecionkarstwa.  Dużym zainteresowaniem cieszyła się rzeźba, dająca możliwość wykonania m.in. przepięknych ptaków z drewna. Najmłodsi z dużą ochotą próbowali swoich sił, starając się wytworzyć wiklinowy koszyk.

Parki Krajobrazowe

Grupa dzieci z Skierniewic biorąca udział w projekcie „Kolorowa Lokomotywa – na zielonym szlaku 2016” odwiedziła we wtorek 9.08, Bolimowski Park Krajobrazowy należący do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Spacer po parku był okazją do poznania pięknych i ciekawych zakątków regionu. Obserwacja zielonych terenów to wspaniała okazja do poszerzenia wiedzy o regionie oraz poznania m.in. chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Po skończonych obserwacjach w terenie uczestnicy wzięli  udział w warsztatach fotografii, malarstwa (grze malarskiej) oraz gobelinu ekologicznego, których głównym celem jest budowanie świadomości o ochronie środowiska oraz wykształcenie postawy proekologicznej. Warsztaty, prowadzone przez instruktorów Łódzkiego Domu Kultury, odbywające się na terenie parków, promują ekologię głównie poprzez użycie materiałów naturalnych lub wtórnych.

Plakat