Klub Jazzowy Swing: Seweryn Krajewski Smooth Jazz

piątek 27 września 2019

Koncert inaugurujący sezon artystyczny 2019/2020 Klubu jazzowego SWING – „Seweryn Krajewski Smooth Jazz”

W programie koncertu usłyszeliśmy głównie utwory, które znalazły się na płycie „Seweryn Krajewski Smooth Jazz vol. 2”, wydanej przez Polskie Radio w 2018 r. Na płycie znajdują się utwory Seweryna Krajewskiego z różnych okresów jego twórczości. Wartym podkreślenia jest, że Seweryn Krajewski nie tylko zaakceptował pomysł, ale także wziął udział w wykonaniu dwóch utworów zamieszczonych na wydawnictwie!

Plakat