Historia Jednego Obrazu: Rodzina infanta don Luisa

poniedziałek 11 stycznia 2021

#HistoriaJednegoObrazu #RodzinaInfanta #donLuis

.

„Rodzina infanta don Luisa” (lub Portret rodziny infanta don Luisa” to obraz olejny Francisco Goyi. Obraz ma wymiary 248 × 330 cm i powstał w 1784 roku na płótnie.

.

Na obrazie obserwujemy rodzinę i świtę Ludwika Antoniego Burbona, który był infantem don Luisem. Ludwik był bratem Karola III. Rodzina znajduje się w posiadłości za Madrytem. Infant nie mieszkał w madryckim dworze, ponieważ porzucił karierę duchownego i związał się z hrabianką Marią Teresą de Vallabriga y Rozas. Żona Ludwika Burbona nie miała królewskiego rodowodu, była niższa pod względem swojego stanu. Infant utracił należące się mu przywileje i osiadł w Arenas de San Pedro. To właśnie tam zaproszono Francisco Goyę.

.

Na obrazie Goyi znajduje się 14 osób. Ludwik Antoni został przedstawiony w otoczeniu służby, gości i rodziny. Infant siedzi i rozgrywa pasjansa na stole z zielonym obrusem. Jego o wiele młodsza żona siedzi obok. Różnica wieku między małżonkami to aż 32 lata. Jeden ze służących układa jej fryzurę. Za Ludwikiem znajduje się dwoje dzieci: Maria Teresa oraz Ludwik Maria oraz dwie służące. Z prawej strony znajduje się trzecie córka Maria Ludwika. Trzyma ją niańka. W widza wpatruje się natomiast Farncisco del Campo, czyli minister hrabiego. Poza nimi znajduje się tutaj Luigi Boccherini (włoski kompozytor) oraz malarz, czyli sam autor obrazu.

.

Goya otrzymał zapłatę 30 000 reali (razem z „Portretem konnym Marii Teresy de Vallabriga”). Żona artysty otrzymała także liczne upominki. Brat Goi został kapelanem. Został mianowany właśnie przez Infanta.

Plakat