Dziękujemy Teresie Walendzik za wieloletnią działalność na rzecz skierniewickich seniorów

środa 4 marca 2020

Spotkanie pożegnalne Teresy Walendzik odbyło się 4 marca. Zjawili się na nim bliscy pani Teresie seniorzy, Ryszard Krasnodębski, dyrektor CKiS, Agnieszka Kubik-Śliczniak, zastępca dyrektora oraz Jarosław Chęcielewski, zastępca prezydenta.

Wszyscy podziękowali przewodniczącej Klubu Seniora „Ara” za wieloletnią działalność na rzecz skierniewickich seniorów. Uroczyste spotkanie uświetnił śpiew pani Teresy.

Życzymy zdrówka i jeszcze raz dziękujemy!

Plakat