piątek 6 maja 2016
Wystawa "Skierniewiczanie - nasi przodkowie 2" to historie rodzin oraz
portrety Skierniewiczan, którzy swoje życie związali z naszym  miastem.
Dzięki nim następne pokolenia  pozostały tutaj i tworzą nową historię
Skierniewic. 

Pamięć o przodkach jest kultywowana w rodzinach, dlatego możemy opowiedzieć
ich, często arcyciekawe, historie. Wielu z nich miało wpływ  na działania
miasta i jego rozwój. Prezentujemy historie rodzin: Zwierzchowskich,
Kellerów, Gawałkiewiczów, Gardzyńskich, Binderów, Winiarskich, Pyziaków,
Meresińskich, Górskich, Rybickich, Strakaczów, Wyrzutowiczów i innych.

Liczymy,  że  wyciągnięte z szuflad  i pokazane na  wystawie fotografie,
dokumenty i  historie o poprzednich pokoleniach  Skierniewiczan pozwolą  na
uzupełnienie  wiedzy o naszym mieście i jego mieszkańcach.
Plakat