Małe Granty Kultury – Liczy się pomysł!

Wnioski przyjmowane są raz do roku - w lutym
Kontakt: [email protected]
Organizator: Centrum Kultury i Sztuki

opis

Celem konkursu jest nawiązanie współpracy oraz budowa relacji partnerskich i form współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i osobami fizycznymi a Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach – poprzez wspieranie autorskich projektów z dziedziny kultury.

Nowością w 2019 roku było odejście od składania tradycyjnych wniosków i generalne uproszczenie procedury. Liczy się przede wszystkim pomysł! Kilka pomysłów, które narodziły się w ramach Małych Grantów Kultury jest realizowanych w formie cyklicznych wydarzeń są to m.in:

  • Głos Skierniewic
  • Skierniewicki Festiwal Podróżniczy