Skierniewicka Orkiestra Dęta

Skierniewicka Orkiestra Dęta
Centrum Kultury i Sztuki
ul. Reymonta 33
tel.: 609 288 275

Opis

W 1996 roku dzięki umiłowaniu do muzyki Księdza Kapelana Marka Pietrusiaka
oraz przy wsparciu Prezydenta Miasta Skierniewice Włodzimierza Bindra
przy Kościele Garnizonowym rozpoczęła swoją działalność orkiestra„Intrada”.
Nazwa ta pochodzi od krótkiego utworu instrumentalnego o charakterze fanfarowym przeznaczonego na instrumenty dęte blaszane i perkusję.

Dawniej otwierającego uroczystości dworskie, a obecnie przedstawienia, bale i turnieje. Z inicjatywy Ryszarda Rokickiego i Szczepana Bieszczada w składzie orkiestry znaleźli się muzycy orkiestry kolejowej, strażackiej i wojskowej. Od 1998 roku stała się orkiestrą działającą przy Miejskim Ośrodku Kultury.

Skierniewicka Orkiestra Dęta bierze czynny udział w życiu kulturalno-społecznym miasta oraz regionu, uświetniając swoją grą obchody świąt państwowych, uroczystości miejskich i kościelnych oraz wielu imprez okolicznościowych. W repertuarze Orkiestry znajdują się przede wszystkim marsze, hymny, pieśni patriotyczne oraz religijne, jak również kolędy. Nie brakuje także utworów polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej.

Orkiestra ma na swoim koncie liczne osiągnięcia. Do ważniejszych należy zaliczyć II miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Łodzi na I Festiwalu Orkiestr Dętych Związku Gmin Regionu Łódzkiego z 6 maja 2000 roku oraz III miejsce na Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych Województwa Łódzkiego we wrześniu 2006 roku w Radomsku. W 2013 roku Miejska Orkiestra Dęta w Skierniewicach została odznaczona odznaką honorową „Zasłużony
dla Kultury Polskiej” przez Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego.

Zespół stale uczestniczy w różnego rodzaju imprezach zarówno krajowych,
jak i zagranicznych, dając koncerty, grając w przemarszach, na mszach świętych, festynach, dożynkach, obchodach jubileuszowych i innych uroczystościach.W  1999 roku jako część wielkiej 1000-osobowej orkiestry zagrała podczas Mszy Świętej Papieskiej w Łowiczu.
W czerwcu 2010 roku Miejska Orkiestra Dęta uczestniczyła w paradzie ulicznej
w miejscowości Chatelaillon–Plage we Francji (mieście partnerskim Skierniewic).
Od kilku lat zespół, na zaproszenie władz miejscowych, wspólnie z orkiestrą z Białej Rawskiej oraz z orkiestrą z Międzyborowa uczestniczy w uroczystościach rocznicowych bitwy pod Jaktorowem na cmentarzu wojennym żołnierzy AK w Budach Zosinych, gdzie gościem honorowym jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Skierniewicka Orkiestra Dęta realizuje trzy podstawowe cele:

  • Edukacyjny, polegający na praktycznym zapoznaniu z instrumentami muzycznymi oraz nauce i doskonaleniu gry na wybranym instrumencie,
    w rozwijaniu poczucia rytmu, kształcenia słuchu i wyobraźni muzycznej, formowaniu gustu artystycznego uczniów, poszerzaniu wiadomości o muzyce
    i znajomości zapisu muzycznego,
  • Społeczny, który wyraża się we wdrażaniu dzieci i młodzieży do działalności zespołowej, współdziałaniu w osiąganiu wspólnych celów, w umacnianiu solidarności koleżeńskiej, umacnianiu dyscypliny potrzebnej do pracy zespołowej, jak również we wzbudzaniu zainteresowań artystycznych, muzycznych i folklorystycznych regionu,
  • Kulturowy, przejawiającą się w organizowaniu występów i udziale
    w imprezach środowiskowych. w przygotowaniu się do wzbogacania życia kulturalnego środowiska

 

Kapelmistrzem Skierniewickiej Orkiestry Dętej jest Marcin Zarzycki. Miejską Orkiestrę Dętą Skierniewic tworzą doświadczeni instrumentaliści oraz ambitni, utalentowani młodzi ludzie, których pasją jest muzyka.

Nabór do orkiestry jest otwarty i trwa cały rok. Próby odbywają się w Centrum Kultury i Sztuki. Każdy uczeń może korzystać ze sprzętu Orkiestry jak i opieki instruktora

Poniżej film instruktażowy do wykonywania opłat przez strefazajec.pl:

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki

Kapelmistrz

numer telefonu: 609 288 275