BIP - CEKIS Skierniewice

Rozmiar tekstu: A A A
Przedmiot działalności


 1. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
 2. Do podstawowych zadań Ośrodka należą w szczególności:
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, odnowa i udostępnienie dóbr kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
  • metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu artystycznego,
  • prowadzenie kursów, przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego,
  • prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja i promocja twórczości artystycznej (teatralnej, filmowej, telewizyjnej, muzycznej i malarskiej),
  • organizacja lokalnych rynków kultury,
  • organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali, konkursów,
  • wypożyczanie książek, dzieł sztuki, kaset wideo i magnetofonowych oraz innych nośników informacji,
  • organizowanie kursów języków obcych,
  • organizowanie imprez rozrywkowych dla mieszkańców miasta,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • impresariat artystyczny,
  • prowadzenie kół i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych (kluby),
  • organizowanie ruchu artystycznego (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne i inne),
  • prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie kursów i szkoleń,
  • inicjowanie wspólnie z oświatą przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
  • świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych usług w zakresie kultury,
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego związanego z działalnością Ośrodka
 3. Ośrodek prowadzi:
            Kino „Polonez”
            Radio RSC
            Klub „Konstancja”

            Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości
Ostatnio aktualizowany: 15:25:57     15-03-2016


Redakcja biuletynu
Jesteś 15715 osobą odwiedzającą tą stronę