Zapraszamy na spacery z Jabłcusiem!

Zapraszamy grupy szkolne na nieodpłatne wycieczki po Skierniewicach razem z Jabłcusiem oraz przewodnikami z Centrum Kultury i Sztuki. Dzięki nim poznacie ciekawostki związane z naszym miastem i odwiedzicie ważne miejsca. Oferta jest cały czas dostępna!

Kontakt: [email protected]