Wytyczne CKiS na czas trwania pandemii COVID-19

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działa zgodnie z wytycznymi obwiązującymi w czerwonej strefie. Zaplanowane wydarzenia odbywają się zgodnie z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Każdego uczestnika zajęć i imprez organizowanych przez CKiS oraz jednostki podległe (Kinoteatr Polonez, Klub Konstancja, Akademia Twórczości, Radio RSC) prosimy o zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję dłoni przed wejściem na teren imprezy lub wydarzenia, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

Zgodnie z zasadami i ograniczeniami opublikowanymi na stronie gov.pl (LINK) oraz Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1871 – LINK) wydarzenia kulturalne organizowane przez CKiS odbywają się z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 m odległości.

Wydarzenia organizowane przez CKiS odbywają się także zgodnie z:

  • Procedurą zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników CKiS – LINK ,
  • Regulaminem organizacji zajęć artystycznych w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w trakcie epidemii COVID-19 – LINK,
  • Każdy rodzic/opiekun uczestnika zajęć jest także obowiązany do wypełnienia Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego udziału dziecka w zajęciach artystycznych prowadzonych w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach – LINK,
  • Regulaminem dla widzów Kinoteatru POLONEZ – LINK,
  • Standardami bezpieczeństwa „Powrót do kina POLONEZ” według wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce – LINK.

Uwaga! Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez CKiS jest równoznaczne z akceptacją powyższych wytycznych, regulaminów i procedur.