Wyniki konkursu „Małe Granty Kultury” – edycja II -2017!

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach ogłasza rozstrzygnięcie konkursu „Małe Granty Kultury” – edycja II – 2017. W oparciu o pkt. 20 Regulaminu konkursu „Małe Granty Kultury” – edycja II – 2017 Dyrektor CKiS w Skierniewicach zwiększył budżet konkursu do kwoty 20 205,00 zł.

W ramach konkursu „Małe Granty Kultury” – edycja II – 2017 złożonych zostało 14 wniosków, z których dofinansowane zostają następujące projekty:

l.p. wnioskodawca tytuł projektu przyznana kwota
1 Katarzyna Anna Laskowska Wystawa fotografii podróżniczej „Za horyzontem” 2 905,00 zł
2 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” Skierniewickie Spotkania Teatralne „Teatr – terapią dla wszystkich” 1 700,00 zł
3 Fundacja Art. Station Łączymy pokolenia poprzez Polskie Tańce Narodowe 4 000,00 zł
4 Stowarzyszenie Skierniewicki Klub Francuski Vive la France – konkurs fotograficzny 2 750,00 zł
5 Stowarzyszenie Orkiestra Miasta Łowicza Muzyczna Altana 1 700,00 zł
6 Artur Sułek Głos Skierniewic 3 500,00 zł
7 Jakub Brzeziński Festiwal Podróżniczy „GoWorld” 3 650,00 zł
 

RAZEM

20 205,00 zł

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za przekazane propozycje działań i zachęcamy do współpracy w przyszłości.