Weronika Smulczyk w finale 67. OKR

W dniach 16-18 czerwca 2022 w Teatrze Rondo w Słupsku odbył się Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
.
Nasze miasto reprezentowała Weronika Smulczyk z monodramem „Marzenie Nataszy” w reżyserii Renaty Libery.
.
Ich propozycja o nastolatce zmagającej się z rosnącymi wobec niej oczekiwaniami rodziców i szkoły, postawionej przed wyborem między własnym a cudzym marzeniem, spotkała się z przychylnością jury i widzów.
.
Jury w składzie: Anna Seniuk, Marzenna Wiśniewska, Bernadetta Żynis, Jan Zdziarski przyznało wyróżnienie aktorskie i reżyserskie.
.
A oto refleksje uczestniczek dotyczące Konkursu:
„𝑂𝐾𝑅 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑤𝑦𝑗𝑎̨𝑡𝑘𝑜𝑤𝑦, 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑧𝑦 𝑖 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑟𝑧𝑦 𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑤𝑑𝑧𝑖𝑤𝑖 𝑚𝑖ł𝑜𝑠́𝑛𝑖𝑐𝑦 𝑠ł𝑜𝑤𝑎, 𝑖𝑐ℎ 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑒 𝑠𝑎̨ 𝑘𝑜𝑛𝑘𝑟𝑒𝑡𝑛𝑎̨ 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑜́𝑤𝑘𝑎̨ 𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦, 𝑟𝑒𝑐𝑦𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟𝑧𝑦 𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑜𝑟𝑧𝑦 𝑏𝑖𝑜𝑟𝑎̨ 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł 𝑤 𝑤𝑎𝑟𝑠𝑧𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑤𝑎𝑑𝑧𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑜́𝑤. 𝐾𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑠𝑜𝑤𝑖 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟𝑧𝑦𝑠𝑧𝑦 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 𝑧̇𝑦𝑐𝑧𝑙𝑖𝑤𝑜𝑠́𝑐𝑖 𝑖 𝑐𝑖𝑒𝑘𝑎𝑤𝑜𝑠́𝑐𝑖 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑐𝑧ł𝑜𝑤𝑖𝑒𝑘𝑎.
𝑁𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠𝑡 𝑆ł𝑢𝑝𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑟𝑜́𝑠ł 𝑛𝑎𝑠𝑧𝑒 𝑜𝑐𝑧𝑒𝑘𝑖𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑗𝑒𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑖𝑒𝑗. 𝐽𝑢𝑧̇ 𝑤 𝑑𝑟𝑜𝑑𝑧𝑒 𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎ł𝑦𝑠́𝑚𝑦 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛 𝑧 𝑝𝑦𝑡𝑎𝑛𝑖𝑒𝑚 𝑐𝑧𝑦 𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑢𝑗𝑒𝑚𝑦 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑦 – 𝑚𝑜𝑧̇𝑒 𝑗𝑒𝑑𝑧𝑖𝑒𝑚𝑦 𝑝𝑜𝑐𝑖𝑎̨𝑔𝑖𝑒𝑚 𝑖 𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑖𝑒𝑚𝑦 𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑐́ 𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐𝑒. 𝐷𝑧𝑤𝑜𝑛𝑖ł 𝐵𝑎𝑟𝑡𝑒𝑘, 𝑤𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑢𝑠𝑧. 𝑁𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐𝑢 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑤𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑖 𝑚ł𝑜𝑑𝑧𝑖 𝑎𝑑𝑒𝑝𝑐𝑖 𝑠𝑧𝑡𝑢𝑘𝑖, 𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑧𝑦 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑢 𝑅𝑜𝑛𝑑𝑜, 𝑧𝑎𝑐𝑧𝑒̨𝑙𝑖𝑠́𝑚𝑦 𝑟𝑜𝑧𝑚𝑎𝑤𝑖𝑎𝑐́ 𝑜 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑚, 𝑗𝑎𝑘 𝑏𝑦𝑠́𝑚𝑦 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑧𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑜𝑑 𝑧𝑎𝑤𝑠𝑧𝑒. 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑚 𝑏𝑦ł𝑜 𝑗𝑢𝑧̇ 𝑡𝑦𝑙𝑘𝑜 𝑙𝑒𝑝𝑖𝑒𝑗. 𝑊 𝑐𝑖𝑎̨𝑔𝑢 𝑑𝑤𝑜́𝑐ℎ 𝑑𝑛𝑖 𝑜𝑏𝑒𝑗𝑟𝑧𝑎ł𝑦𝑠́𝑚𝑦 12 𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑎𝑘𝑙𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑠𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑖 2 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑟𝑧𝑜𝑤𝑠𝑘𝑖𝑒, 𝑚𝑜𝑔ł𝑦𝑠́𝑚𝑦 𝑏𝑟𝑎𝑐́ 𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑦 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł 𝑤 𝑜𝑚𝑜́𝑤𝑖𝑒𝑛𝑖𝑢 𝑘𝑎𝑧̇𝑑𝑒𝑔𝑜 𝑧 𝑛𝑖𝑐ℎ 𝑧 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖 𝑖 𝑤𝑖𝑑𝑧𝑎𝑚𝑖, 𝑧𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑎𝑐́ 𝑔ł𝑜𝑠, 𝑝𝑦𝑡𝑎𝑐́, 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑐́.
𝑀𝑢𝑠𝑖𝑚𝑦 𝑤𝑟𝑜́𝑐𝑖𝑐́ 𝑑𝑜 𝑆ł𝑢𝑝𝑠𝑘𝑎 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘.”
.
Przypomnijmy, że droga do Finału była poprzedzona kolejnymi eliminacjami Konkursu:
✓ miejskimi w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
✓ wojewódzkimi w Łódzkim Domu Kultury.
GRATULUJEMY !
____________________
Zdjęcia nadesłane przez Renatę Liberę.