Oświadczenie Dyrekcji Centrum Kultury i Sztuki w sprawie Akademii Tańca 4-20

Zdecydowanie zaprzeczam pojawiającym się w Internecie informacjom o rozwiązaniu Akademii Tańca 4-20. Formacja ta istnieje od 1987 roku, a jej założycielem była Pani Ilona Zdzienicka.

Prawdą jest, że w ramach reorganizacji Centrum  Kultury i Sztuki podjęliśmy działania zmierzające do usunięcia nieuzasadnionych znacznych rozbieżności między wynagrodzeniami pracowników. Wzbudziło to oczywiste emocje. Podjęliśmy próby ugodowego zakończenia wynikłego na tym tle sporu. W przestrzeni publicznej pojawiały się jednak nieprawdziwe i podgrzewające  atmosferę informacje o niepewnym losie Akademii Tańca 4-20. Dlatego też niniejszym pragnę niezmiennie potwierdzić, że Akademia Tańca 4-20 jest sztandarową formą aktywności, która jest i będzie cały czas wspierana, tak jak wszystkie inne formy edukacji artystycznej.

Kierownictwo Centrum  Kultury i Sztuki pozostaje w stałym kontakcie z Radą Rodziców i gwarantuje, że dołoży starań do zapewnienia jak najlepszych warunków do rozwoju Akademii Tańca 4-20.

Dyrekcja Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach