Konferencja Dyrektorów Instytucji Kultury

W dniach 14-16 marca 2018 roku odbyła się trzydniowa konferencja Dyrektorów Instytucji Kultury, w której brał udział Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki, Filip Urbanek. Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak:

  • odpowiedzialność Dyrektora i Organizatora wynikająca z zawarcia umowy o powierzanie zarządzania Instytucją Kultury
  • omówienie wymagań prawnych i instytucjonalnych, które muszą być spełnione czy zrealizowane przez Dyrektora i Instytucję po wejściu RODO
  • rola emocji w sytuacji trudnej interpersonalne,
  • błędy w komunikacji – co wzmacniać a co osłabiać,
  • pozasłowne sygnały komunikacji istotne w trudnych rozmowach