Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego

Forum Instytucji Kultury to spotkanie dyrektorów i pracowników instytucji kulturalnych z całego województwa łódzkiego, a także samorządowców, w czasie którego uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w wykładach oraz panelach merytorycznych. Jest to miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy, a także przestrzeń do dyskusji wokół kultury i trendów.

Na panelach zostaną poruszone takie tematy jak: kultura a samorząd terytorialny, nowe zjawiska i trendy w kulturze, wizerunek organizacji kultury.

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach jest współorganizatorem wydarzenia.