Dołączamy do programu „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”

Miło nam poinformować, że Centrum Kultury i Sztuki dołączyło do programu Karty Seniora Województwa Łódzkiego.

Kartę może otrzymać bezpłatnie każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego. Karta uprawnia do korzystania z ulg oferowanych przed partnerów uczestniczących w programie, a których listę można znaleźć na stronach internetowych:

a także w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Więcej szczegółów na temat